Instalacje Systemów Sygnalizacji Pożaru SAP

Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. To one uruchamiają inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy czy będzie on możliwy do ugaszenia. Instalacje przeciwpożarowe powinny sprawnie współgrać dla zachowania sprawności całego systemu.

Zapewniamy:

  • Projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
  • Instalacje przeciwpożarowego systemu
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
  • Modernizację istniejących instalacji przeciwpożarowych
Gwarantujemy niezawodność wykonanych przez nas systemów poprzez:
  • Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu
  • Montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
  • Szkolenie dla obsługi systemu
  • Profesjonalny serwis